blogHeader

Grzeczne dzieci kończą pierwsze

FR Nice Kids Finish First

The Little Gym pomaga dzieciom rozwinąć umiejętności społeczne, które według badań, mogą mieć ogromny wpływ na osiąganie w przyszłości sukcesów.

Nauka już to potwierdziła: grzeczne dzieci nigdy nie są ostatnie. Przynajmniej nie według najnowszych badań, które sugerują, że dzieci w przedszkolu wykazujące pro-społeczne zachowania, maja większe prawdopodobieństwo pomyślnego ukończenia studiów i znalezienia satysfakcjonującej pracy. Przez 20 lat badano ponad 700 dzieci od wieku przedszkolnego aż do 25 roku życia. Badania pokazały, że u dzieci, które otrzymywały najwyższe noty w testach kompetencyjnych, takich jak dzielenie się, czekanie na swoją kolej czy słuchanie ze zrozumieniem, czterokrotnie wzrastało prawdopodobieństwo pomyślnego ukończenia studiów. Według tych samych badań, w niektórych przypadkach wymienione wcześniej umiejętności bardziej przygotowywały na sukces w przyszłości niż same umiejętności akademickie.

Pozytywne umiejętności społeczne są czymś, czego można się nauczyć i doskonalić przez całe dzieciństwo. Programy The Little Gym pomagają dzieciom rozwinąć umiejętności społeczne w przyjaznym otoczeniu, zapewniającym różnorodne bodźce edukacyjne. Gry są w specjalny sposób przygotowane, tak aby wspomagać rozwój społeczny. W pozbawionym rywalizacji środowisku dzieci bawią się razem ze sobą a nie występują przeciwko sobie. Dzieci uczą się liczenia ze zdaniem innych, są bardziej świadome uczuć innych i bardziej chętne do współpracy w ramach wspólnego celu. Ta niezbędna umiejętność społeczna uczy dzieci jak obcować z innymi w pozytywny i akceptowalny społecznie sposób, co sprawia, że stają się odpowiednio przystosowanymi małym ludźmi a później dorosłymi.


Comments