blogHeader

Poslední budú prví

FR Nice Kids Finish First

The Little Gym napomáha rozvíjať u detí sociálne schopnosti, ktoré na viacerých štúdií patria medzi dôležité faktory pre dlhodobý úspech.

Veda to potvrdila: slušní ľudia nebývajú poslední. Aspoň na základe novej štúdie, ktorá naznačuje, že deti ktoré sa v škôlke správajú prosociálne, majú tendenciu úspešne ukončiť vysokoškolské vzdelanie a získať stálu prácu. 20 ročná národná štúdia sledovala vyše 700 detí od predškolského veku až po 25. rok ich života. Výskumy dokázali, že deti, ktoré získali najviac bodov pri sociálnej interakcii ako delenie sa, boli schopné nepredbiehať sa a počúvať, mali neskôr 4-násobne väčší úspech pri ukončení vysokej školy. Štúdia taktiež dokázala, že v niektorých prípadoch sú sociálne zručnosti lepším základom pre budúci úspech než akademické zručnosti.

Pozitívne sociálne zručnosti sa dajú naučiť a zdokonaľovať počas detstva. Programy v The Little Gym pomáhajú deťom rásť a zároveň rozvíjať sociálne zručnosti vo veselom prostredí, ktoré poskytuje odlišný kontext učenia. Hry sú cielene vyvinuté pre zlepšenie sociálnych zručností a nesúťažné prostredie posmeľuje deti vzájomne sa hrať. Deti sa učia byť ohľaduplnejšie k druhým, spoločne usilujú o vzájomný prospech. Tieto základné životné zručnosti napomáhajú deťom komunikovať pozitívne a spoločensky prijateľným spôsobom - aby z malých dobrých ľudí vyrástli dobrí dospelí.


Comments