blogHeader

Fyzická aktivita môže zvýšiť u dieťaťa pozornosť, pamäť, sebaovládanie a stanovenie cieľov

FR Physical Activity can Boost a Child

Každý vie, že fyzická aktivita je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu. Ale vedeli ste, že to môže byť dlhá cesta smerom k vývoju mozgu dieťaťa ? Výsledky niekoľkých štúdií, zahŕňajúcich deti zo základných škôl naznačujú, že denná fyzická aktivita môže výrazne zlepšiť vývoj dieťaťa v oblastiach, ako je jeho pozornosť, pamäť, sebaovládanie a stanovenie cieľov.

Všeobecne platí, že tieto schopnosti sa rapídne vyvíjajú počas rokov na základnej škole, a potom sa v pomalšom tempe rozvíjajú v priebehu dospievania. [1] Čím intenzívnejšie cvičenie dieťa dostane, tým viac sa zvyšuje a posilňuje rozvoj týchto zručností. Zamyslite sa nad deťmi na ihrisku, ktoré sa učia hrou.Tým, že sa nabádajú bežať rýchlejšie, dokážu uniknúť tomu kto naháňa alebo naopak, nahánač ich dolapí. Alebo sa pozrime na deti, ktoré hádžu obruče na kolík. Keď netrafia, čo môže byť i frustrujúce, pochopia, že čím viac budú trénovať, tým v tom budú dôslednejší a lepší.

Jeden výskumný pracovník navrhuje, aby:

... V čase, keď sa kladie stále väčší dôraz na prípravu detí na zvládnutie štandardizovaných testov, by tieto štúdie mali dať správcom škôl dôvody k tomu, aby zvážili investíciu do kvalitnej telesnej výchovy a zdravých a životaschopných programových aktivít, a to aj na úkor času, stráveného v triede. Čas, venovaný fyzickej aktivite v škole, nepoškodzuje študijné výsledky, a v skutočnosti ich môže aj zlepšiť. [2]

Takže, čo môžete urobiť, aby ste pomohli podporiť a posilniť mozog vášho dieťaťa prostredníctvom cvičenia?

• Trénujte ako rodina na charitatívny beh alebo chôdzu.

• Oslávte špeciálne príležitosti - ako narodeniny alebo výročie – nejakou aktivitou, ako je napríklad turistika, basketbal, futbal alebo jazda na bicykli.

• Zahrajte sa na naháňačku, na spreskačku so švihadlom, zatancujte si, alebo sa zahrajte tanečnú videohru.

• Doprajte si pohyb vo svojej miestnej pobočke The Little Gym.

[1]Davis PhD, Catherine L, and Norman K Pollock Phd. Does Physical Activity Enhance Cognition and Academic Achievement in Children? A Review. Medscape. http://www.medscape.org/viewarticle/764365 (accessed February 6, 2014)

[2] Tomporowski, P.D., Lambourne, K., & Okumura, M.S. (2011). Physical activity interventions and children’s mental function: An introduction and overview. Preventive Medicine, 52(Suppl.1):S3- S9.


Comments