blogHeader

Stimuleer Bij kinderen concentratievermogen, geheugen, zelfbeheersing en het stellen van doelen stimuleren door fysieke inspanning

FR Physical Activity can Boost a Child

Iedereen weet dat fysieke inspanning een essentieel onderdeel is van een gezonde levensstijl, maar wist u dat het ook de ontwikkeling van kinderhersenen stimuleert? Uit resultaten van verschillende studies blijkt dat dagelijkse, intensieve fysieke inspanning de ontwikkeling van concentratievermogen vergroot, net als geheugen, zelfbeheersing, strategisch inzicht en doelen stellen.

In het algemeen worden deze vaardigheden tijdens het basisonderwijs razendsnel ontwikkeld en nemen tijdens adolescentie in vaart af [1] inspanning, hoe meer de vaardigheden zich ontwikkelen en verankeren. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die zichzelf pushen om harder te rennen en zo leren dat ze wie ‘het’ is kunnen vangen. Of denk aan kinderen die eindeloos een balletje trappen en ondanks hun frustraties leren dat oefening kunst baart.

Een onderzoeker suggereert dat:

...In een periode waarin de nadruk wordt gelegd op het voorbereiden van een kind op het afnemen van toetsen, zou deze studie bestuurders goede redenen moeten geven om te investeren in lichamelijke opvoeding en fysiek uitdagende gymlessen, zelfs als dat ten koste van reguliere lesuren gaat. De tijd die men besteedt aan sportactiviteiten op school gaat niet ten koste van academische prestaties en kan deze zelfs verbeteren.[2]

Dus, wat kunt u doen om de hersenen van uw kind door middel van beweging te stimuleren?

● Train met de familie voor een sponsorloop van een goed doel

● Vier bijzondere gelegenheden zoals een verjaardag met een fysieke activiteit; bijvoorbeeld met een wandeling, een potje voetbal of een fietstocht

● Dans, speel tikkertje, touwtje springen of een videospel waarin je moet dansen

● Kom in beweging bij The Little Gym  

1 Davis PhD, Catherine L, and Norman K Pollock Phd. "Does Physical Activity Enhance Cognition and Academic Achievement in Children? A Review." Medscape. http://www.medscape.org/viewarticle/764365 (accessed February 6, 2014)

2 Tomporowski, P.D., Lambourne, K., & Okumura, M.S. (2011). Physical activity interventions and children’s mental function: An introduction and overview. Preventive Medicine, 52(Suppl.1):S3‐ S9.


Comments